Privacybeleid – Au Bon Vivant

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Au Bon Vivant of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Au Bon Vivant levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Au Bon Vivant de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Au Bon Vivant kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Au Bon Vivant kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Privacybeleid

Onderstaand privacybeleid geldt voor alle informatie, inclusief persoonlijke informatie over u, verzameld door Au Bon Vivant. Au Bon Vivant hecht belang aan de bescherming van uw privacy en voert daarom een open beleid over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens, verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Au Bon Vivant respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,…

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Au Bon Vivant, (adres op aanvraag), info@aubonvivant.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Au Bon Vivant,(adres op aanvraag), info@aubonvivant.be .

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Au Bon Vivant kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Au Bon Vivant website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookies

Au Bon Vivant gebruikt cookies om haar website en emailprogramma’s te beheren. We gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen of op te slaan. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk op uw computer geplaatst wordt als u een website bezoekt. Cookies worden gebruikt om niet-persoonlijke informatie op te slaan om de weergave van uw website te beheren, zoals uw type web browser. Een cookie kan ook voorkeurinstellingen opslaan om uw websiteweergave erop af stemmen.

Cookies helpen ons beter begrijpen hoe de consumenten onze websites en e-mails gebruiken zodat we onze diensten in de toekomst beter kunnen uitbouwen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Links naar derden websites

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Weet dat operators van gelinkte websites mogelijk ook persoonlijke informatie verzamelen (inclusief informatie die genereert wordt via cookies) als u verder surft naar hun websites.

Au Bon Vivant is niet verantwoordelijk voor hoe deze derde partijen persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of kenbaar maken. Het is dus belangrijk dat u zichzelf vertrouwd maakt met hun Privacybeleid vooraleer u hen uw persoonlijke informatie verstrekt.

Wijzigingen aan dit privacy-beleid

Au Bon Vivant behoudt zich het recht voor te allen tijde dit Privacybeleid te wijzigen zonder dat enige voorafgaande kennisgeving vereist is. Het Privacybeleid zoals kenbaar gemaakt op de website zal steeds de meest recente versie van het Privacybeleid bevatten.

Contact, wijzigen of updaten van uw informatie

U kunt ons helpen om de correctheid van uw persoonlijke informatie te behouden door ons te berichten in geval van wijzigingen. Als u vragen heeft over het Privacybeleid van Au Bon Vivant of als u toegang wenst tot uw informatie of dit wenst te verbeteren, updaten of schrappen, kunt u ons op onderstaande gegevens bereiken: E-mail: info@aubonvivant.be

 

Privacybeleid – Au Bon Vivant

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Au Bon Vivant of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Au Bon Vivant levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Au Bon Vivant de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Au Bon Vivant kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Au Bon Vivant kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Privacybeleid

Onderstaand privacybeleid geldt voor alle informatie, inclusief persoonlijke informatie over u, verzameld door Au Bon Vivant. Au Bon Vivant hecht belang aan de bescherming van uw privacy en voert daarom een open beleid over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens, verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Au Bon Vivant respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,…

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Au Bon Vivant, (adres op aanvraag), info@aubonvivant.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Au Bon Vivant, (adres op aanvraag), info@aubonvivant.be .

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Au Bon Vivant kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Au Bon Vivant website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookies

Au Bon Vivant gebruikt cookies om haar website en emailprogramma’s te beheren. We gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen of op te slaan. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk op uw computer geplaatst wordt als u een website bezoekt. Cookies worden gebruikt om niet-persoonlijke informatie op te slaan om de weergave van uw website te beheren, zoals uw type web browser. Een cookie kan ook voorkeurinstellingen opslaan om uw websiteweergave erop af stemmen.

Cookies helpen ons beter begrijpen hoe de consumenten onze websites en e-mails gebruiken zodat we onze diensten in de toekomst beter kunnen uitbouwen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Links naar derden websites

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Weet dat operators van gelinkte websites mogelijk ook persoonlijke informatie verzamelen (inclusief informatie die genereert wordt via cookies) als u verder surft naar hun websites.

Au Bon Vivant is niet verantwoordelijk voor hoe deze derde partijen persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of kenbaar maken. Het is dus belangrijk dat u zichzelf vertrouwd maakt met hun Privacybeleid vooraleer u hen uw persoonlijke informatie verstrekt.

Wijzigingen aan dit privacy-beleid

Au Bon Vivant behoudt zich het recht voor te allen tijde dit Privacybeleid te wijzigen zonder dat enige voorafgaande kennisgeving vereist is. Het Privacybeleid zoals kenbaar gemaakt op de website zal steeds de meest recente versie van het Privacybeleid bevatten.

Contact, wijzigen of updaten van uw informatie

U kunt ons helpen om de correctheid van uw persoonlijke informatie te behouden door ons te berichten in geval van wijzigingen. Als u vragen heeft over het Privacybeleid van Au Bon Vivant of als u toegang wenst tot uw informatie of dit wenst te verbeteren, updaten of schrappen, kunt u ons op onderstaande gegevens bereiken: E-mail: info@aubonvivant.be

 

Privacybeleid – Au Bon Vivant

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Au Bon Vivant of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Au Bon Vivant levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Au Bon Vivant de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Au Bon Vivant kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Au Bon Vivant kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Privacybeleid

Onderstaand privacybeleid geldt voor alle informatie, inclusief persoonlijke informatie over u, verzameld door Au Bon Vivant. Au Bon Vivant hecht belang aan de bescherming van uw privacy en voert daarom een open beleid over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens, verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Au Bon Vivant respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,…

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Au Bon Vivant, (adres op aanvraag), info@aubonvivant.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Au Bon Vivant,(adres op aanvraag), info@aubonvivant.be .

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Au Bon Vivant kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Au Bon Vivant website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Cookies

Au Bon Vivant gebruikt cookies om haar website en emailprogramma’s te beheren. We gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen of op te slaan. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk op uw computer geplaatst wordt als u een website bezoekt. Cookies worden gebruikt om niet-persoonlijke informatie op te slaan om de weergave van uw website te beheren, zoals uw type web browser. Een cookie kan ook voorkeurinstellingen opslaan om uw websiteweergave erop af stemmen.

Cookies helpen ons beter begrijpen hoe de consumenten onze websites en e-mails gebruiken zodat we onze diensten in de toekomst beter kunnen uitbouwen.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Links naar derden websites

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Weet dat operators van gelinkte websites mogelijk ook persoonlijke informatie verzamelen (inclusief informatie die genereert wordt via cookies) als u verder surft naar hun websites.

Au Bon Vivant is niet verantwoordelijk voor hoe deze derde partijen persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of kenbaar maken. Het is dus belangrijk dat u zichzelf vertrouwd maakt met hun Privacybeleid vooraleer u hen uw persoonlijke informatie verstrekt.

Wijzigingen aan dit privacy-beleid

Au Bon Vivant behoudt zich het recht voor te allen tijde dit Privacybeleid te wijzigen zonder dat enige voorafgaande kennisgeving vereist is. Het Privacybeleid zoals kenbaar gemaakt op de website zal steeds de meest recente versie van het Privacybeleid bevatten.

Contact, wijzigen of updaten van uw informatie

U kunt ons helpen om de correctheid van uw persoonlijke informatie te behouden door ons te berichten in geval van wijzigingen. Als u vragen heeft over het Privacybeleid van Au Bon Vivant of als u toegang wenst tot uw informatie of dit wenst te verbeteren, updaten of schrappen, kunt u ons op onderstaande gegevens bereiken: E-mail: info@aubonvivant.be